Veel starters durven de overstap vanuit een vaste baan niet zomaar te maken en kiezen eerst voor het parttime ondernemerschap. Welke aspecten moet u dan in de gaten houden?

Het starten van een eigen bedrijf kent veel voordelen, maar ook onzekerheden. Veel ondernemers kiezen er daarom hun baan in loondienst nog een tijdje aan te houden of deze parttime te combineren met een eigen bedrijf. Voor het verkrijgen van een aantal ondernemersvoordelen is echter wel vereist dat u minstens 1.225 uren in uw bedrijf werkt. Deze eis geldt voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de speur- en ontwikkelingsaftrek.

Startende ondernemer

Ook geldt dat u meer dan de helft van de arbeidstijd werkzaam moet zijn in uw eigen bedrijf. Alleen voor startende ondernemers geldt deze laatste eis niet. Fiscaal wordt u voor deze regel als starter gezien als u in één of meer van de vijf voorafgaande jaren nog geen ondernemer was.

Tip:
Starters mogen dus meer dan de helft van hun arbeidstijd besteden aan een baan in  loondienst, zonder dat het recht op genoemde faciliteiten verloren gaat. U moet wel minstens 1.225 uur in uw bedrijf werken. Zodra u fiscaal geen starter meer bent, moet u ervoor zorgen dat u meer uren in uw eigen bedrijf werkt dan voor de baas. Lukt dit niet, dan heeft u geen recht meer op de faciliteiten.

Let op!
Werkt u in loondienst en heeft u daarnaast een eigen bedrijf, dan is het extra van belang dat u kunt bewijzen dat u voldoende uren in uw eigen bedrijf werkt. Zorg dat u dit hard kunt maken door het bijhouden van een urenstaat. Specificeer hoeveel uren u besteed heeft aan werkzaamheden voor uw eigen bedrijf en welke activiteiten dit betrof.