Het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Heeft u een nieuwe lening, dan moet u aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Voor een bestaande lening blijven de regels voor renteaftrek in principe ongewijzigd ten opzichte van de regels in 2012.

Nieuwe eigenwoninglening

Een nieuwe eigenwoninglening is in principe elke lening die vanaf 1 januari 2013 wordt afgesloten. De rente op een nieuwe eigenwoninglening is alleen aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar volledig en tenminste annuïtair wordt afgelost. Voor het niet nakomen van de aflossingsverplichtingen zijn een aantal herstelmogelijkheden opgenomen.

Overgangsrecht: bestaande eigenwoninglening

Een bestaande eigenwoninglening is een lening die u op 31 december 2012 voor uw eigen woning heeft. In een aantal gevallen wordt ook een na 31 december 2012 afgesloten lening aangemerkt als een bestaande eigenwoninglening. De regels voor renteaftrek voor een bestaande eigenwoninglening blijven in principe ongewijzigd ten opzichte van de regels in 2012.

Tip!
De regels rond de eigen woning zijn niet eenvoudiger geworden. Wilt u meer informatie over uw eigen situatie, neem dan contact op met ons. Deze kan u ook nader informeren over de fiscale gevolgen voor onder meer startersleningen, het oversluiten van leningen, kapitaalverzekeringen en restschulden.