Kunt en wilt u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden voor de WGA of voor de Ziektewet? Dan is actie geboden. Uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet namelijk uiterlijk op 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers. U kunt dit risico ook onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. In tegenstelling tot voorgaande jaren omvat vanaf 1 januari 2017 het eigen risico de totale WGA-lasten. De WGA-vast en de WGA-flex worden dan aan elkaar gekoppeld.

Let op!
Uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap WGA voor 2017 moet vóór 2 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Tevens dient deze vergezeld te gaan van een garantieverklaring van een erkende bank of een erkende verzekeraar.

Eigenrisicodrager ZW

U kunt er ook voor kiezen om het risico van toekomstige ZW-uitkeringen van bepaalde (ex-) werknemers zelf te dragen, dan wel deels of volledig particulier te verzekeren. Ook voor het eigenrisicodragerschap ZW voor het jaar 2017 geldt dat de aanvraag vóór 2 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Let op!
Uw aanvraag ZW-uitkeringen dient vergezeld te gaan van een kopie van de afspraken die u heeft gemaakt over de verzuimbegeleiding van zieke (ex-)werknemers die onder het eigen risico vallen.