Heeft u werknemers in dienst die vanwege hun werk niet in hun eigen woonplaats gevestigd zijn, dan kunt u hen een vergoeding geven voor huisvesting buiten de eigenlijke woonplaats of u kunt zelf huisvesting verstrekken.

Vergoeding/verstrekking huisvesting
Vergoeding van huisvestingskosten of verstrekking van huisvesting buiten de woonplaats is maximaal twee jaar onbelast. Na deze periode is de vergoeding belast. Sinds 1 maart 2009 mag u de belasting over dit loon voor uw rekening nemen door eindheffing toe te passen. Wel moet de dubbele huisvesting zijn veroorzaakt door de aard van het werk en dus niet om persoonlijke redenen.

Eindheffing
Over bepaalde vormen van loon mag de loonbelasting/premie volksverzekeringen worden geheven in de vorm van een eindheffing. Dit geldt bijvoorbeeld voor het loon dat wordt verstrekt in de vorm van maaltijden in bedrijfskantines. Deze eindheffing wordt niet ingehouden op het loon van de werknemer, maar komt voor uw rekening. Het loon waarop eindheffing is toegepast, hoort hierdoor niet (meer) tot het loon van uw werknemer en hoort dus ook niet tot zijn verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting. De loonbelasting/premie volksverzekeringen die u als eindheffing heeft afgedragen, kan uw werknemer dus niet verrekenen met de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen. Over loon waarop eindheffing is toegepast, hoeft u geen premies werknemersverzekeringen te betalen. Hierover is ook geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd.

Let op!

Per 1 maart 2009 mogen werkgevers de belasting over de vergoeding van huisvestingskosten of de verstrekking van huisvesting voor hun rekening nemen door eindheffing toe te passen.