Gebleken is dat er, door verwarrende berichtgeving, nogal wat onduidelijkheid is ontstaan over de nieuwe eisen die aan BTW-facturen gesteld worden met ingang van 2004. De meeste onduidelijkheid is ontstaan over het wel of niet moeten vermelden van het BTW-identificatienummer van de afnemer. De afgelopen maanden hebben veel leveranciers hun afnemers om hun BTW-identificatienummer gevraagd. De vermelding van dit nummer is echter alleen vereist als het gaat om een intracommunautaire levering (levering aan een ondernemer in een ander EU-land) of bij toepassing van de verleggingsregeling voor de BTW. Deze laatste regeling wordt slechts in uitzonderingsgevallen toegepast. Bij binnenlandse leveringen waarbij BTW in rekening wordt gebracht is vermelding van het BTW-identificatienummer van de afnemer derhalve niet wettelijk verplicht.