Minister De Jager van Financiën vereenvoudigt de elektronische aangifte voor vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor ondernemers. Dit is op 26 april bekend gemaakt tijdens het SRA-Nieuwspoortseminar in Den Haag.

U hoeft in de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2010 de helft minder gegevens in te vullen. Dit als gevolg van het beter laten aansluiten van de aangifte bij de ondernemersadministratie. Zo hoeven ondernemers niet meer de gegevens van de commerciële jaarrekening in hun aangifte op te nemen. Dit betekent dat bijvoorbeeld gegevens over de inventaris, voorraadwaardering en onderhandse leningen niet meer hoeven worden ingevuld.

De nieuwe aangifte wordt beschikbaar gesteld in XBRL-formaat. Voorlopig kan de aangifte ook nog in het bestaande XML-formaat worden aangeleverd.

Let op!
Ondernemers die aangifte doen via een adviseur die een convenant Horizontaal toezicht met de Belastingdienst heeft afgesloten komen er nog beter vanaf. Voor u betekent dit dat indien u uw aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting door ons laat verzorgen u nog minder gegevens hoeft aan te leveren!