Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om elektronische aangifte te doen voor de omzetbelasting, de opgaaf intracommunautaire leveringen, de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De loonbelasting volgt in 2006 als de premieheffing en -inning voor de werknemersverzekeringen van eht UWV overgaat naar de belastingdienst
U kunt de elektronische aangiften zelf verzorgen of door ons laten verzorgen. Deze keuze kunt u per belastingsoort maken. Indien u zelf aangiften elektronisch wilt gaan indienen middels uw eigen softwarepakket moet u zich aanmelden bij de belastingdienst voor een postbus en een pincode of certificaat. Houd u er rekening mee dat het aanmelden bij de belastingdienst enige doorlooptijd vergt.
Indien u de aangifte(n) door ons laat verzorgen hoeft u nu geen actie te ondernemen. Onze fiscale software is reeds klaar voor elektronische aangiften en wij hebben digitale certificaten van de belastingdienst voor beveiligde verzending van gegevens. Deze certificaten worden uitgegeven door een onafhankelijke derde (diginotar) en bieden de hoogste beveiligingsgraad. Uiteraard zullen wij u de komende maanden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.