Een DGA heeft met succes geprocedeerd tegen de (inmiddels gewijzigde) Nederlandse emigratieheffing. Hof Arnhem heeft de conserverende aanslag over de waarde van zijn aanmerkelijkbelangaandelen waarover hij zekerheden moest stellen, vernietigd.

Sinds 1997 legt de fiscus bij emigratie van een DGA een conserverende aanslag op over onder andere de waardevermeerdering van de aandelen tot aan het moment van emigratie. Hiermee wordt voorkomen dat DGA’s in het buitenland hun aandelen tegen een veel lager tarief of zelfs belastingvrij ‘cashen’ wanneer zij daar hun aandelen verkopen.

Drastische aanpassing
In de loop van de jaren is de Nederlandse emigratieheffing drastisch aangepast. Zo is in 2004 de verplichting tot zekerheidstelling over de geconserveerde waarde vervallen en houdt de Nederlandse fiscus sinds 2005 ook rekening met een eventuele waardedaling van de aandelen na emigratie.

Gehele aanslag vernietigd
Laatst heeft een DGA met succes geprocedeerd tegen de aan hem opgelegde conserverende aanslag over de waarde van zijn aanmerkelijkbelangaandelen waarover hij zekerheid moest stellen. De gehele conserverende aanslag werd vervolgens vernietigd.

Tip
Bent u als DGA voor 2004 naar het buitenland verhuist en staat uw aanslag niet onherroepelijk vast, maak dan bezwaar tegen het conserverende deel waarover u zekerheden heeft moeten stellen.