De Tweede Kamer is vorige week akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat de bescherming van erfgenamen uitbreidt. Het voorstel wil de onduidelijkheid rond het aanvaarden van een erfenis oplossen en bescherming bieden tegen een erfenis met onverwachte schulden.

‘Gedragen als erfgenaam’

Op dit moment is het nog zo dat iemand een erfenis aanvaard heeft, wanneer hij zich als erfgenaam gedraagt. Je gedragen als een erfgenaam doe je al snel. Simpelweg wat praktische zaken regelen, zoals het betalen van een rekening van de overledene, of de auto van de overledene gaan gebruiken, kan al voldoende zijn. Als je een erfenis eenmaal aanvaard hebt, is er op dit moment geen weg terug meer. De erfgenaam is dan niet alleen eigenaar van de bezittingen van de erflater geworden, maar ook van diens schulden. Heel vervelend als de erfenis voornamelijk schulden blijkt te bevatten. De erfgenaam is daar dan aansprakelijk voor.

Wat is nieuw

Het wetsvoorstel bepaalt nu dat een erfgenaam zich als een ‘zuiver aanvaard hebbende erfgenaam’ gedraagt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. Verder is er een bepaling opgenomen die aangeeft dat wanneer een erfenis onverwachte schulden blijkt te bevatten, de erfgenaam er alsnog voor kan kiezen de erfenis beneficiair te aanvaarden. Hij is dan alleen aansprakelijke voor de schulden uit de erfenis, voor zover die uit de erfenis betaald kunnen worden. De erfgenaam kan dus niet gedwongen worden met zijn privévermogen de schulden van de overledene te betalen.

Kritiek

Vanuit het notariaat is enige kritiek op het wetsvoorstel. Het notariaat is blij dat het meenemen van een familiefotoalbum voortaan niet meer voldoende is voor het aanvaarden van de erfenis, maar helemaal duidelijk wanneer een erfenis aanvaard is, is het nog steeds niet. Er blijft toch een grijs gebied over. Verder wordt een erfgenaam in het wetsvoorstel beschermd tegen onverwachte schulden, maar een heleboel schulden zijn niet (helemaal) onverwacht. Het blijft dus zinnig om alert te blijven bij een erfenis, zeker als die van iemand komt van wie u de financiële situatie eigenlijk niet goed kent. Maak gebruik van uw recht van beraad. U kunt dan bepalen of u toch beter af bent met het op voorhand al beneficiair aanvaarden of zelfs verwerpen van de erfenis.