Als u zaken doet met het buitenland, brengt dat vaak meer risico met zich mee dan bij binnenlandse afnemers. Zeker als het nieuwe klant betreft, om grotere bedragen gaat, bij langere looptijden of als u zaken doet in een politiek instabiel land. Als uw eigen verzekeraar dit risico niet kan of wil dragen, is de Exportkredietverzekering met garantstelling van de Nederlandse Staat wellicht een oplossing.

Overheid staat garant

Bij deze Exportkredietverzekering, EKV, sluit u een verzekering af bij een verzekeraar en staat de overheid garant. De verzekering betreft de export van kapitaalgoederen en diensten. Door de garantstelling kan de verzekeraar normale tarieven hanteren. Deze zijn gebaseerd op het risico van het land waarnaar geëxporteerd wordt, het risico van de afnemer en de specifieke risico’s die aan de transactie zijn verbonden. Lijdt u inderdaad schade omdat uw afnemer de rekening niet voldoet, dan vergoedt de staat de schade aan uw kredietverlener of aan u zelf. De staat gaat de schade vervolgens proberen te verhalen op uw afnemer.

Let op!
De aanvraag van de Exportkredietverzekering loopt via Atradius Dutch State Business.

Ten minste 200.000 euro

De EKV geldt voor bedragen vanaf 200.000 euro. De verzekering dekt 90% tot 98% van de geleden schade. U kunt de verzekering aanvragen voordat u met uw afnemer het contract sluit, zodat u dan al weet of uw risico gedekt wordt en onder welke voorwaarden. Voordat bij schade tot uitbetaling wordt overgegaan, geldt meestal een wachttijd van drie maanden waarin u alsnog moet proberen de betaling van uw cliënt te verkrijgen.

Niet alle landen gedekt

Overigens dekt de exportkredietverzekering niet in alle landen de risico’s. Zo wordt bijvoorbeeld voor export naar Noord-Korea geen reguliere dekking aangeboden. Op de site van Atradius Dutch State Business kunt u per land bekijken wat het beleid ter zake is en hoe het betalingsrisico wordt ingeschat.

Tip:
Op de site van Atradius Dutch State Business kunt u zelf een berekening maken van de premie die u kwijt bent. Die hangt onder meer af van het land waarnaar u exporteert.

Heeft u vragen over de exportkredietverzekering, neem contact met ons op of kijk op de site van de Rijksoverheid.