De Eerste Kamer heeft op 18 december jl. het Belastingplan 2008 en Overige Fiscale Maatregelen 2008 aangenomen. Bij de behandeling is een aantal moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen. Dit zijn de motie woningbouwcorporaties en de motie kansspelbelasting.

Moties
In de motie woningbouwcorporaties wordt de regering verzocht na de invoering van de Wet op de Maatschappelijke Onderneming de Vpb-plicht van woningcorporaties en stadsherstellichamen opnieuw te toetsen. Verder moet de regering zich in de afwikkeling van de bestaande Vaststellingsovereenkomst in de belastingheffing over 2006 en 2007 flexibel opstellen. In de motie kansspelbelasting wordt de regering verzocht, voorafgaand aan de invoering van de verhoging van de kansspelbelasting op speelautomaten, inzichtelijk te maken welke gevolgen deze invoering hebben op de bedrijfsvoering van de exploitanten.