De Belastingdienst heeft aangekondigd ondernemers extra te gaan controleren op nog openstaande btw-schulden van voorgaande jaren.

Deze controle gebeurt door de btw-aangiften van ondernemers te vergelijken met hun aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Regelmatig komen openstaande btw-schulden aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening. Vaak dienen bedrijven binnen drie maanden na afloop van het jaar een aanvulling in op de btw-aangifte en worden openstaande btw-schulden uit een voorgaand jaar op die manier alsnog betaald. Dat gebeurt echter niet altijd. Reden voor de Belastingdienst om dit extra te gaan controleren.

Suppletie omzetbelasting

Heeft u als ondernemer nog openstaande btw-schulden over voorgaande jaren, dan kunt u vóór 1 juni 2013 de eerder ingestuurde btw-aangiften nog corrigeren. In dat geval voorkomt u mogelijk een hoge boete. Neem hiervoor contact met ons op.

Heeft u te veel of te weinig btw aangegeven, dan bent u wettelijk verplicht om dit te melden aan de Belastingdienst. Dit kan met het formulier Suppletie omzetbelasting. Verwacht u over de afgelopen jaren een teruggaaf van btw dan kunt u dit eveneens met het formulier Suppletie omzetbelasting aangeven.

Let op!
Het suppletieformulier is in ieder geval verplicht bij een correctie op uw eerdere btw-aangifte van meer dan € 1.000.