Eén van de taken van de Belastingdienst is het controleren van de belastingaangifte. Dat die taak serieus genomen wordt, blijkt weer eens. Staatssecretaris De Jager heeft aangekondigd duizend extra controles uit te voeren op het gebied van de omzetbelasting.

Pakkans vergroten
De controles vinden steekproefsgewijs en voornamelijk buiten de bestaande risicogroepen plaats. Hiermee wil de Belastingdienst aantonen dat er ondanks de vele interne problemen nog altijd wordt gewerkt aan het vergroten van de pakkans.

Problemen
De Staatssecretaris heeft deze maatregel onlangs in overleg met de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. In dezelfde Tweede Kamer ligt De Jager al geruime tijd onder vuur vanwege het grote aantal problemen waar de Belastingdienst de laatste jaren mee kampt. Onlangs heeft de Algemene Rekenkamer aangegeven de Belastingdienst vooral op het gebied van automatisering te gaan ondersteunen.

Let op!
De Belastingdienst gaat meer controles op het gebied van de omzetbelasting uitvoeren, buiten de bestaande risicogroepen.