Voor veel ondernemers is het aantrekken van financiering nog steeds problematisch. Het kabinet kondigde daarom deze week aanvullende financiële maatregelen aan om het eigen vermogen van ondernemers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren.

Extra steun

In totaal investeert het kabinet de komende jaren € 155 miljoen extra om zo’n € 2,5 miljard nieuwe financieringsmogelijkheden voor het midden-en kleinbedrijf (mkb) mogelijk te maken. Onderstaand leest u meer over wat het ‘aanvullend actieplan Mkb-financiering’ van het kabinet voor u kan betekenen.

Meer eigen vermogen

Misschien heeft u als ondernemer moeite met het aantrekken van eigen vermogen. Hoe meer eigen vermogen u heeft, des te makkelijker u een lening kunt krijgen bij een bank of een andere financier. Om de vermogenspositie van ondernemers te versterken zal het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor € 500 miljoen garant staan voor de financiering van een door private investeerders op te richten ‘Achtergestelde Leningenfonds’.

Tip:
Het ministerie van EZ stelt ook € 100 miljoen extra beschikbaar voor het reeds bestaande Dutch Venture Initiative. Via dit fonds worden investeerders aangespoord om ondernemers met groeiambities te financieren.

Breder financieringsaanbod

Bij Qredits kunt u nu al terecht voor leningen tot € 150.000. Mogelijk gaat dit bedrag omhoog naar € 250.000 en kunnen ondernemers bij Qredits straks ook meer krediet afsluiten voor werkkapitaal. Het ministerie van EZ gaat garant staan met € 100 miljoen extra.

Tip:
Wilt u meer weten over het mkb-krediet van Qredits check dan de website.

Omdat er onder ondernemers behoefte bestaat aan nieuwe vormen van financiering komt er € 400 miljoen aan garanties beschikbaar voor nieuwe aanbieders van alternatieve financiering en wordt er € 25 miljoen extra uitgetrokken voor financiering van ondernemersplannen die nog in de ontwikkelingsfase zitten. Ook komt er € 5 miljoen beschikbaar om mkb-ers te helpen bij het verkrijgen van voorfinanciering van hun klanten of bank (ketenfinanciering).

Verbeteren ondernemersvaardigheden

Verder trekt het kabinet € 5 miljoen uit voor de verbetering van kennis en vaardigheden van het kleinbedrijf. De slagingskans van een financieringsaanvraag bij een bank of financier gaat zo omhoog. Tot slot is er € 5 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van informatie over kredietwaardigheid.