De ministers Van der Hoeven van Economische Zaken en Cramer van VROM hebben 10 miljoen extra geld vrijgemaakt om midden- en kleinbedrijven te ondersteunen bij duurzame innovaties.

Met deze extra steun willen de bewindsvrouwen de helpende hand bieden aan noodlijdende ondernemers die last hebben van de crisistijd. Het extra geld moet ondernemingen steunen bij de ontwikkeling en toepassing van bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, efficiëntere productieprocessen en schonere producten en diensten. In het bestaande programma Milieu en Technologie was reeds 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2011. Het extra geld is dus een uitbreiding hierop.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De aanvraag moet gelden voor een innovatief en nieuw productieproces.
• Uw vestiging mag niet meer dan 250 werknemers hebben.
• Uw omzet mag niet meer dan 50 miljoen euro bedragen.
• Uw werkterrein moet in Nederland liggen.
• De milieuwinst moet in Nederland worden geboekt.

LET OP!
Indien u zich kwalificeert als MKB-ondernemer zoals hierboven weergegeven en u houdt zich bezig met de ontwikkeling en toepassing van milieugerichte innovaties, dan kunt u nu in aanmerking komen voor een extra subsidie. Voor het aanvragen van de subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat u kunt downloaden via http://www.senternovem.nl/milieutechnologie/.