Bedraagt het loon van één of meer van uw werknemers dit jaar meer dan € 150.000, dan moet u als werkgever volgend jaar rekening houden met een lastenverzwaring. Over het meerdere boven dit bedrag bent u namelijk een werkgeversheffing verschuldigd van 16%. Gelukkig is de heffing eenmalig en geldt deze alleen in 2013.

De Eerste Kamer heeft al ingestemd met de werkgeversheffing over hoge lonen. Dat betekent dat de maatregel volgend jaar definitief doorgaat.

De heffing in praktijk

U krijgt alleen met deze werkgeversheffing te maken als het loon van uw werknemer dit jaar hoger is dan € 150.000. Het gaat dan om het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking voor het hele jaar 2012, inclusief alle structurele en incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling auto. Alleen over het meerdere bent u als werkgever in 2013 16% werkgeversheffing verschuldigd.

Tip:
De werkgeversheffing is eenmalig. U krijgt er dus in 2014 niet meer mee te maken.

Stel dat uw werknemer dit jaar een jaarloon verdient van € 170.000. De werkgeversheffing moet u berekenen over het meerdere boven de € 150.000. In dit geval dus € 20.000. De werkgeversheffing ‘hoge lonen’ bedraagt dan 16% van € 20.000 = € 3.200. Dit bedrag bent u op 31 maart 2013 verschuldigd en moet u in dat aangiftetijdvak aangeven en afdragen aan de Belastingdienst.

Werkgeversheffing bij meerdere dienstbetrekkingen

Heeft uw werknemer in 2012 meerdere banen gehad, dan is geen werkgeversheffing verschuldigd als geen van de werkgevers dit jaar een hoger loon uitbetaalt dan € 150.000.

Werkgeversheffing in concernverband

Dit is anders in concernverband. Het loon dat de werknemer in 2012 geniet bij meerdere verbonden concernvennootschappen moet namelijk bij elkaar worden opgeteld. Verstrekt u als werkgever binnen het concern in 2012 het grootste deel van het loon, dan betaalt u ook de werkgeversheffing als het totale loon van deze werknemer meer bedraagt dan € 150.000.

Let op!
De komende maanden zullen extra maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat werkgevers de werkgeversheffing ‘hoge lonen’ zullen proberen te ontlopen.