De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning mag worden gespreid, de energie-investeringsaftrek voor bedrijven gaat omhoog, de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds voor werkgevers gaat omlaag en er komt meer geld beschikbaar voor ouders met kinderen. Deze en meer maatregelen stelt het kabinet voor om tegemoet te komen aan de wensen van diverse politieke partijen voor besteding van de beloofde € 5 miljard lastenverlichting. Wat u extra tegemoet kunt zien voor de komende jaren, leest u hieronder.

Spreiding schenkingsvrijstelling

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd. Dan mag iedereen tussen 18 en 40 jaar eenmalig per schenker maximaal € 100.000 belastingvrij ontvangen voor de eigen woning. Deze verruimde schenkingsvrijstelling was al opgenomen in het Belastingplan 2016, maar nu stelt het kabinet als extra tegemoetkoming voor dat de vrijstelling mag worden verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren.

Tegemoetkomingen voor ouders en ouderen

De kinderbijslag gaat omhoog per 1 januari 2016. Het kabinet trekt hier € 100 miljoen extra voor uit. Ook de kinderopvangtoeslag gaat extra omhoog, maar die verhoging kan pas worden ingevoerd per 2017. Vanaf 2016 komt er meer budget beschikbaar voor de extra tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen. De geplande verlaging van de ouderenkorting voor 2017 wordt deels teruggedraaid. 

Lastenverlichting bedrijven

De arbeidslasten voor werkgevers gaan omlaag door een verlaging van de Aof-premie (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds). Het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2016 omhoog van 41,5% naar 58%. De verhoging moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Per 1 januari 2017 komt er een vrijstelling in de energiebelasting voor het gebruik van aardgas voor mineralogische en metallurgische procedés.

Om de bovenstaande maatregelen te bekostigen, stijgt het tarief op aardgas en daalt het tarief op elektriciteit, gaat de accijns op rooktabak omhoog en daalt het tarief van de tweede en derde schijf in de inkomstenbelasting iets geringer dan in eerste instantie voorgesteld. 

Let op!
Of de bovenstaande voorstellen doorgaan hangt af van de Tweede en Eerste Kamer. Op dinsdag 17 november 2015 zal de Tweede Kamer stemmen over de Belastingplannen 2016. Vervolgens gaat het hele pakket door naar de Eerste Kamer.