Vanaf 2 juli 2012 kunt u als particulier gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen. Hiermee kunt u 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen, met een maximum van € 650. Overweegt u de aankoop van zonnepanelen, wacht dan niet te lang. De subsidieregeling kent namelijk een beperkt budget en op is op!

Subsidieregeling zonnepanelen

De subsidieregeling zonnepanelen start op 2 juli 2012. Vanaf die datum kunt u subsidie aanvragen voor 15% van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Alleen de materiaalkosten, zoals de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur (zoals omvormers), komen voor subsidie in aanmerking. De arbeidskosten voor bijvoorbeeld de installatie van het systeem vallen hier niet onder.

Alleen installaties groter dan 0,6 kWp (kilowattpiek) komen in aanmerking voor subsidie. Per installatie wordt maximaal 3,5 kWp gesubsidieerd. Zo’n installatie wekt genoeg energie op om een gemiddeld huishouden van elektriciteit te voorzien. Het maximum subsidiebedrag is € 650.

Let op!
De subsidieregeling staat niet open voor bedrijven. Voor bedrijven die zonnepanelen willen aanschaffen, is er onder andere de Energie-investeringsaftrek. Appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren profiteren ook niet van de nieuwe subsidieregeling volgens de laatste berichten van Stichting VvE Belang.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt de subsidie aanvragen met behulp van uw DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL (www.agentschapnl.nl; zoekopdracht ‘subsidieregeling zonnepanelen’). Met uw aanvraag moet u een digitale kopie meesturen van de getekende aankoopovereenkomst met de installateur. Deze overeenkomst moet op of na 2 juli 2012 zijn gedateerd. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

U ontvangt vervolgens een beschikking van Agentschap NL en direct daarna wordt het subsidiebedrag uitbetaald. De installatie van de zonnepanelen moet binnen zes maanden worden gerealiseerd. Lukt dit niet dan moet u dit melden aan Agentschap NL.

Beperkt budget beschikbaar

De nieuwe subsidieregeling loopt tot en met 2013. In 2012 is € 22 miljoen beschikbaar en daarmee kunnen circa 30.000 subsidies worden verstrekt. In 2013 bedraagt het budget € 30 miljoen.

Tip
Gezien het beperkte budget is het verstandig om in de aankoopovereenkomst een ontbindende voorwaarde op te laten nemen. De voorwaarde moet inhouden dat u de overeenkomst kunt ontbinden, als geen subsidie wordt verstrekt voor de in de overeenkomst genoemde producten.