Steeds meer succesvolle fiscale regelingen worden door Financiën afgeschaft. Een interessante regeling die (nu) nog bestaat is de fiets van de zaak.
Op grond van deze regeling kan een werkgever onder voorwaarden een voor het woon-werkverkeer te gebruiken fiets vergoeden, in eigendom verstrekken of ter beschikking stellen.
De belangrijkste voorwaarde is dat de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets. De maximale onbelaste vergoeding bedraagt € 681,-. Wordt de fiets ter beschikking gesteld dan hoeft tot een maximale catalogusprijs van € 749,- geen bijtelling bij het loon plaats te vinden. Met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer, zoals regenkleding, onderhoud en sloten kunnen tot maximaal € 250,- per 3 jaar vergoed worden.