Per 1 januari is de afdracht loonheffing voor de fiets van de zaak afgeschaft. u mag nu aan uw werknemers eens per 3 jaar geheel onbelast een fiets van de zaak vergoeden of verstrekken tot een bedrag van € 749,=.

De afschaffing scheelt u € 68,= loonbelasting, maar vooral een hoop administratieve lasten.

Bijkomende kosten aan de fiets mag u vergoeden tot een bedrag van € 82,= per kalenderjaar, zonder dat u daarvoor nader bewijs hoeft te leveren. In de oude regeling was dit nog € 250,= verspreid over 3 jaren. Onder de bijkomende kosten vallen bijvoorbeeld een regenpak en een fietstas. Een fietsverzekering mag u overigens altijd onbelast vergoeden of verstrekken. Voorwaarde is en blijft wel dat uw werknemer op meer dan de helft van het aantal werkdagen van de fiets gebruik maakt voor het woon-werkverkeer.

TIP
Het belastingvrij verstrekken dan wel het vergoeden van een zakelijke fiets is administratief eenvoudiger en voordeliger geworden. Overweeg of de nieuwe regeling ook voor u aantrekkelijk kan zijn.