Onderneemt u vanuit meerdere bv’s dan is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting een overweging waard. Naast voordelen zijn er echter ook nadelen. Wenst u een fiscale eenheid aan te gaan dan wel te verbreken per 1 januari 2015 dan moet een verzoek hiertoe op tijd bij de Belastingdienst binnen zijn.

Fiscale eenheid

Op verzoek en onder voorwaarden kan uw holding (moedervennootschap) samen met één of meer dochtervennootschappen (werk-bv’s) voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Zij worden dan gezien als één belastingplichtige.

Tip:
Bij een fiscale eenheid hoeft er maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend.

Voordelen

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kent enkele belangrijke voordelen. Zo kunnen verliezen en winsten onderling worden verrekend en kan er zonder fiscale gevolgen tussen de bv’s ‘geschoven’ worden met activa. Reorganisatie is onder voorwaarden binnen de fiscale eenheid zonder belastingheffing mogelijk en er is geen winstneming op onderlinge transacties.

Nadelen

Naast voordelen is er ook een aantal belangrijke nadelen. Er kan bijvoorbeeld maar eenmaal geprofiteerd worden van het 20%-vennootschapsbelastingtarief over de eerste € 200.000 belastbare winst. Over het meerdere is 25% belasting verschuldigd. Zijn er binnen de fiscale eenheid meerdere bv’s met een winst boven de € 200.000 dan kan dus maar één keer gebruik worden gemaakt van het 20%-tarief. Zo kan het voordeel van een fiscale eenheid omslaan in een nadeel.

Let op!
Een ander belangrijk nadeel is dat iedere bv hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid

Ook voor de investeringsaftrek kan een nadeel optreden. Deze wordt namelijk beperkt doordat de investeringen van alle deelnemende bv’s bij elkaar worden opgeteld.

Verzoek

Een verzoek om een fiscale eenheid aan te gaan dan wel te verbreken moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst. Hiervoor moet een aantal formulieren worden ingevuld. Voor het aangaan van een fiscale eenheid per 1 januari 2015, moet het verzoek zijn ingediend vóór 1 april 2015. Voor het beëindigen van een fiscale eenheid per 1 januari 2015, moet het verzoek uiterlijk 31 december 2014 bij de Belastingdienst binnen zijn.