Terbeschikkingstelling (“tbs”)
Heeft u een rentedragende lening verstrekt aan uw eigen BV? Of stelt u bijvoorbeeld een pand ter beschikking aan uw eigen BV? U kwalificeert dan als tbs-genieter en de opbrengsten hieruit moeten in uw aangifte worden verantwoord in Box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Wist u dat dit resultaat wordt bepaald alsof het gaat om een onderneming? U komt dus in aanmerking voor enkele fiscale regelingen uit de ondernemingssfeer. Hieronder volgt een overzicht van de fiscale regelingen waar u als tbs-genieter wel en waar u niet voor in aanmerking kan komen.

Overzicht fiscale regelingen

Wel van toepassing bij tbs

 • Totale winstbegrip
 • Opstellen balans + resultatenrekening
 • Beperking aftrekbare kosten
 • Goed koopmansgebruik
 • Afschrijven op bedrijfsmiddelen
 • Staking
 • Herinvesterings-en kostenegalisatiereserve
 • Tbs-vrijstelling 12%

Niet van toepassing bij tbs

 • Willekeurige afschrijvingen
 • Investeringsaftrek
 • Bosbouw- en landbouwvrijstelling
 • Zelfstandigenaftrek/meewerkaftrek
 • Stakingsaftrek
 • Fiscale oudedagsreserve
 • MKB-winstvrijstelling 12%

Voorbeeld
Het bovenstaande schema wordt verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld:
De heer X bezit 50% van de aandelen in BV X. De heer X bezit een pand in privé. Hij verhuurt dit pand voor een zakelijke huurprijs van € 40.000 per jaar aan de BV. De afschrijving op het pand bedraagt € 2.000. Op het pand rust een hypothecaire lening van € 200.000. Hierover is per jaar € 10.000 rente verschuldigd. Aan verzekeringen en lasten betaald de heer X € 4.000. Tevens heeft de heer X € 3.500 aan onderhoudskosten.

De heer X geeft in Box 1 het volgende aan als resultaat uit overige werkzaamheden:

Huuropbrengst:€ 40.000
Afschrijving– € 2000
Hypotheekrente– € 10.000
Verzekeringen en lasten– € 4000
Onderhoudskosten– € 3.500
Opbrengsten€ 20.500
TBS-vrijstelling 12 % van € 20.500 =  € 2.460–  € 2.460
Belast in Box 1€ 18.040


Let op!
Zorg ervoor dat u in uw administratie niet alleen rekening houdt met uw opbrengsten uit het ter beschikkingstellen van vermogen maar ook met uw kosten!