Per 1 januari 2011 is het fiscale partnerbegrip in de inkomstenbelasting sterk gewijzigd. Hieronder geven wij weer wanneer u wel of geen fiscale partner hebt voor de inkomstenbelasting.

Ongehuwd samenwonen

Woont u ongehuwd samen met u partner? Dan kunt u per 1 januari 2011 niet meer kiezen voor het partnerschap. U bent alleen nog maar elkaars fiscale partner indien één van de onderstaande situaties bij u van toepassing is:

  • u heeft samen met uw partner een notarieel samenlevingscontract gesloten, of;
  • u heeft samen een kind, of;
  • één van u heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend, of;
  • u bent als partners aangemeld voor een pensioenregeling, of;
  • u bent beide eigenaar van de woning die als uw hoofdverblijf wordt aangemerkt.

Gehuwd samenwonen

Bent u gehuwd met uw partner en woont u samen? Dan bent u elkaars fiscale partner. Dit geldt tevens voor geregistreerd partnerschap. Woont u niet meer op hetzelfde adres dan bent u nog steeds elkaars fiscale partner tot het moment dat het verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend.

Gevolgen fiscale partnerschap

Worden u en uw partner aangemerkt als fiscale partners voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting kiezen aan wie de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen worden toegerekend zoals:

  • Het inkomen uit de eigen woning (het saldo van het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek).
  • Het inkomen uit aanmerkelijk belang.
  • De persoonsgebonden aftrek.
  • Het inkomen uit sparen en beleggen.

Ook heeft het fiscaalpartnerschap invloed op de heffingskortingen en toeslagen.

Let op!
Bent u gehuwd en heeft u samen een woning maar dreigt u uit elkaar te gaan? Voor de vertrekkende echtgenoot bestaat nog steeds twee jaar lang het recht op hypotheekrenteaftrek vanaf het moment dat sprake is van duurzaam gescheiden leven.