Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de zogeheten Autobrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt ingegaan op diverse concrete maatregelen ter stimulering van de zuinige auto.

Uit de autobrief blijkt dat u ook nog in de toekomst fiscaal gestimuleerd zal worden om voor de meest zuinige auto te kiezen. Hoe zal die stimulering er dan uit gaan zien? Die zal vooral plaatsvinden op het gebied van de BPM, de MRB en de bijtelling voor de auto van de zaak.

BPM

De staatssecretaris wil dat de vrijstelling van de BPM blijft gelden voor zeer zuinige auto’s. Wat gaat er dan veranderen? In het kader van vereenvoudiging wordt in de BPM vanaf 2015 geen onderscheid meer gemaakt tussen de aankoop van een benzine- of dieselauto, afgezien van de dieseltoeslag. Daarnaast geldt in 2015 de vrijstelling van de BPM voor auto’s die per gereden kilometer minder dan 83 gram CO2 uitstoten.

MRB

Met ingang van 1 januari 2014 zal de vrijstelling van MRB voor zeer zuinige auto’s worden beëindigd. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande auto’s. Heeft u een zeer zuinige auto gekocht of bent u van plan om die te gaan kopen? Dan betaalt u tot 1 januari 2014 dus geen MRB! Heeft u echter een auto die minder dan 50 gram CO2/km uitstoot? Dan blijft de vrijstelling van MRB gelden tot en met 2015.

Bijtelling

De verlaagde bijtelling voor zuinige en zeer zuinige auto’s blijft gehandhaafd. Vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015 geldt er een nihiltarief voor auto’s die minder dan 50 gram CO2/km uitstoten.

Let op!
Het streven is erop gericht zoveel mogelijk voorstellen uit de genoemde brief als concrete wetswijzigingen op te nemen in het Belastingplan 2012.