In deze tip behandelen wij enkele fiscale wijzigingen die ingaan per 1 juli 2010.

BTW wijzigingen

Aangepaste BTW-vrijstelling beroepsonderwijs
Op 1 juli 2010 wijzigt de vrijstelling voor beroepsonderwijs voor het niet-wettelijk erkende beroepsonderwijs. de vrijstelling zal alleen nog gelden voor:
Beroepsopleidingen verleend door instellingen opgenomen in het door de betrokken brancheorganisaties opgerichte Register Kort Beroepsonderwijs.
Beroepsopleidingen verleend door de bekostigde instellingen, genoemd in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) of bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Let op! Voor contracten die u vóór 1 juli 2010 heeft afgesloten zal de bestaande regelgeving voor beroepsopleidingen tot uiterlijk 1 januari 2011 blijven gelden.

Einde BTW-vrijstelling (para) medische diensten
U kon als beoefenaar van een aangewezen (para) medisch beroep de BTW-vrijstelling voor (para)medische diensten tot 1 juli 2010 claimen.

Einde versoepeling verrekenen verliezen 2008

In 2009 werd een crisismaatregel ingevoerd die het mogelijk maakte dat een ondernemingsverlies uit het jaar 2008 voorlopig kon worden verrekend met de ondernemingswinst uit 2007. Dit zou de liquiditeitspositie van uw bedrijf ten gunste moeten komen. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat u de aangifte 2008 al heeft ingediend. Een inschatting van het verlies op basis van bijvoorbeeld conceptcijfers 2008 werd ook voldoende geacht. Deze versoepeling eindigt op 1 juli 2010.

Betalingsonmacht schriftelijk melden

Mocht uw bedrijf niet in staat zijn een belastingschuld te betalen, dan is het van groot belang dat de bestuurder deze betalingsonmacht tijdig bij de Belastingdienst meldt. Op 4 juli 2010 treedt een wetswijziging in werking waardoor een bestuurder de betalingsonmacht uitsluitend schriftelijk kan melden bij de ontvanger van de Belastingdienst. De melding moet dan op papier of digitaal via een webformulier gedaan worden. Aangezien de automatisering van de Belastingdienst op 1 juli nog niet zo ver is zal deze wijziging pas op 4 juli in werking treden.

Let op!
Indien de bovenstaande wijzigingen op u van toepassing zijn, dient u tijdig rekening te houden met de wijzigingen. Neem gerust contact met ons op om na te gaan of u wel of niet actie moet ondernemen!