Het komt voor dat de fiscus de bewijslast omkeert. Dan moet u maar zien te bewijzen dat de opgelegde aanslag niet correct is. Een zware sanctie, waaraan de nodige voorwaarden verbonden zijn. Onder welke omstandigheden kan deze worden opgelegd?

Let op: Verplicht aangifte doen
Als ondernemer bent u verplicht aangifte te doen. Doet u dat niet, dan kan de fiscus u een aanslag opleggen en de bewijslast omkeren. Dat kan ook als u wel aangifte doet, maar inkomen verzwijgt dat zowel relatief als absoluut van meer dan geringe betekenis is.

Informatiebeschikking

Heeft de inspecteur in uw administratie onvoldoende gegevens gevonden om uw inkomen vast te kunnen stellen, dan kan hij een informatiebeschikking nemen. Hierin staat welke gegevens hij alsnog van u wil hebben. Voldoet u hier niet aan, dan kan de bewijslast ook worden omgedraaid.

Tip:
Bent u van mening dat de informatiebeschikking onjuist is, bijvoorbeeld omdat u de gevraagde gegevens wel heeft aangeleverd, dan kunt u deze bij de rechter aanvechten.

Fiscus moet over voldoende bewijslast beschikken

Onlangs kwam een zaak voor de rechter, waarbij de inspecteur stelde dat een bv zwarte omzet had gedraaid en deze gelden had doorgesluisd naar de dga. Deze kreeg prompt een aantal navorderingsaanslagen voor in totaal €5 miljoen aan verzwegen inkomen. De fiscus baseerde deze op het feit dat de bv een afwijkend percentage aan inkopen had, in vergelijking met collega’s in de branche. De rechter vond deze argumentatie echter te gering. Bovendien bleek dat de fiscus alle vermogensstromen van de bv en de dga in beeld had, inclusief buitenlandse bankrekeningen, en hierin geen onverklaarbare verschillen kon vinden. De navorderingen verdwenen daarop van tafel.

Let op!
Zonder informatiebeschikking dient de fiscus dus te bewijzen dat u inkomen heeft verzwegen van meer dan geringe betekenis.

Controlemethodes

In het algemeen hanteert de fiscus meerdere vormen van bewijs, als men u beticht van fiscale fraude. Denk aan verklaringen van derden, gegevens uit de administraties van uw leveranciers en afnemers, financiële geldstromen, branchecijfers en dergelijke. Zoals uit eerder genoemde zaak blijkt, zal de rechter het omkeren van de bewijslast zonder informatiebeschikking niet snel accepteren.