In een van onze eerdere e-tips berichtten wij u over de plannen voor het invoeren van een zogeheten forensentaks. Op 1 oktober jl. kwamen de onderhandelaars van een nog nieuw te vormen kabinet VVD/PvdA naar buiten met een aantal belangrijke wijzigingen op het begrotingsakkoord 2013 van het huidige, demissionaire kabinet. Het paradepaardje uit dit deelakkoord tussen Rutte en Samsom is het schrappen van de forensentaks. Per definitie hoort daar een ‘dekkingsplan’ bij voor de misgelopen bezuinigingen.

Het huidige plan om de forensentaks te schrappen, zorgt voor een tekort in de begroting van € 1,3 miljard. De onderhandelaars hebben gezocht en gevonden.

Vitaliteitssparen gaat niet door

Allereerst wordt het vitaliteitssparen opgeofferd. Deze nieuwe spaarregeling van de overheid, opvolger van de levensloopregeling en de spaarloonregeling, is bedoeld voor werknemers, zelfstandige ondernemers en resultaatgenieters. Zij kunnen, of beter gezegd konden, vanaf 2013 fiscaal aantrekkelijk sparen voor allerlei doeleinden.

Assurantiebelasting fors omhoog

Ten tweede zoeken de mogelijke coalitiepartners financiering van de misgelopen bezuinigingen in de verhoging van de assurantiebelasting volgend jaar van 9,7% naar 21%. Deze verhoging is voor consumenten een tegenvaller, maar vooral ook voor ondernemend Nederland. Op veel bedrijfsverzekeringen zit namelijk assurantiebelasting.

Tip:
Het is niet een en al kommer en kwel in het deelakkoord. De mogelijke coalitie heeft ook afgesproken om uitstel van betaling van de btw op te trekken naar een maximum van € 20.000. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemers hun btw-afdracht dus een kwartaal later doen. In het Belastingplan 2013 zat al zo’n maatregel, maar dan met een maximum van € 12.000.

Oudere werknemers

Verder bevat het deelakkoord diverse gunstige én ongunstige maatregelen voor werknemers en ouderen. Tegenvaller is de versnelde verhoging van de aow-leeftijd vanaf 2015. Hierdoor wordt de aow-leeftijd al in 2018 66 jaar (ipv 2019) en in 2021 67 jaar (ipv 2023).

Meevallers zijn een nieuwe doorwerkbonus voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar die in deel- en voltijd werken. Zij kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. Om de arbeidsparticipatie verder te stimuleren, wordt de bestaande mobiliteitsbonus geïntensiveerd. Verder is er ook goed nieuws te melden voor zieke flexwerkers, want het plan om deze groep korter een uitkering te geven, is met één jaar uitgesteld naar 2014.

Let op!
Het deelakkoord is een aanzet tot het coalitieakkoord. Het gaat echter om onderhandelingen. Niets is zeker in politiek Nederland. De Tweede Kamer is kritisch over de plannen van VVD en PvdA om de begroting voor volgend jaar aan te passen. Bovendien hebben de VVD en de PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer. Wellicht leest u dus volgende week weer iets heel anders in de kranten.