Huurt u een woning of appartement en heeft u (samen met uw partner) een verzamelinkomen boven de € 43.000, dan zult u hoogstwaarschijnlijk per 1 juli a.s. een veel hogere huur moeten gaan betalen. De overheid wil namelijk de doorstroming in sociale woningen bevorderen en het zogeheten scheefwonen tegengaan.

Hoogstwaarschijnlijk, want verhuurders zijn niet verplicht de huurverhoging voor iedereen door te voeren. Het huurprijsbeleid leidt uiteindelijk tot de volgende percentages voor de maximale huurverhoging:

  • 4% voor huishoudinkomens tot € 33.614;
  • 4,5% voor middeninkomens (€ 33.614 tot € 43.000);
  • 6,5% voor hogere inkomens (boven € 43.000).

Spelregels

Er zijn wel wat spelregels afgesproken waar zowel huurder als verhuurder zich aan moeten houden. Zo is het verzamelinkomen van uzelf en eventuele medehuurders en bewoners van de woonruimte uit het jaar 2011 maatgevend voor de extra huurverhoging in 2013. Wanneer u echter kunt aantonen dat het verzamelinkomen in 2012 lager ligt dan € 43.000, dan geldt niet het verhogingspercentage van 6,5% maar een van de lagere percentages.

Bovendien wordt er een verschil gemaakt in huurwoningen uit de vrije sector en sociale huurwoningen. De maximale huurverhogingen gelden alleen voor de sociale sector. In de vrije markt bestaat er geen grens voor huurverhogingen. Verder zijn er regels rondom inkomensdaling en eventuele bezwaarprocedures tegen deze verhoging. Vul de  huurverhogingscheck in om zeker te weten dat de verhoging wettelijk is toegestaan.