Met mijn werknemer heb ik afgesproken om voor een bepaalde vergoeding de belasting voor mijn rekening te nemen. Het was dan ook de bedoeling om deze vergoeding als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen in de vrije ruimte. Door een fout is de vergoeding echter op de loonstrook van mijn werknemer individueel belast. Kan ik deze fout nog herstellen?

Ja, dat kan. De staatssecretaris heeft in 2010 bij de introductie van de werkkostenregeling al aangegeven dat foutenherstel mogelijk is. Heeft u daarom met een werknemer afgesproken om een niet te belasten vergoeding te geven en is deze vergoeding toch bij de werknemer individueel belast op zijn loonstrook, dan kunt u deze fout herstellen.

Let op!
Als u in eerste instantie had afgesproken om de vergoeding bij de werknemer te belasten, dan kunt u bij een latere herziening van deze keuze geen gebruikmaken van foutenherstel. Het is wel mogelijk om in een later tijdvak een vergoeding toe te kennen en deze vergoeding dan aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel.