Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. De waarde van uw bedrijfspand kan de gemeente baseren op de huurprijs. Als dit het geval is, moet worden uitgegaan van de juiste huur. Deze ‘juiste’ huur kan sterk afwijken van de huur die u nu betaalt.

Let op!
Of uw huurprijs reëel is, is onder meer afhankelijk van het tijdstip waarop u het huurcontract bent overeen gekomen.

Check uw huur

Heeft u enige tijd geleden een huurcontract getekend waarbij u toen de huur uit zekerheid voor langere tijd heeft vastgelegd? Dan kan de actuele huur soms fors afwijken van de huur volgens uw huurcontract. Bijvoorbeeld als de buurt waarin uw pand is gelegen minder aantrekkelijk is geworden of als er veel leegstand is. De omgekeerde situatie kan zich natuurlijk ook voordoen. Uitgaan van actuele huurprijzen kan dus zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitwerken.

Tip:
Trek aan de bel als uw pand gewaardeerd is op basis van uw huurprijs en deze hoger ligt dan de actuele huurprijzen. De WOZ-waarde is dan immers ook te hoog vastgesteld.

Kijk naar vergelijkbare panden

Probeer zo goed mogelijk te achterhalen wat de actuele huurprijzen voor vergelijkbare panden zijn. Op internet is hierover voldoende informatie te achterhalen en u staat sterker als u de WOZ-beschikking aanvecht. Ga in bezwaar als de door u betaalde huur hoger is en maatgevend is geweest voor de WOZ-waarde.