Er zijn weinig mensen die positief staan tegenover een alweer hogere WOZ-waarde van de eigen woning. Toch hoeft dit niet altijd zo te zijn. Er zijn gevallen waarin een hogere eigen woningwaarde u maandelijks een aanzienlijk voordeel kan opleveren!

Meestal wordt aan u een rente- of top mopslag in rekening gebracht wanneer de hypotheek meer bedraagt dan 80-110% (afhankelijk van de geldverstrekker) van de executiewaarde van de woning (zogenaamde top-hypotheek) en u geen gebruik kunt maken van hypotheekgaranties en geen eigen geld heeft ingebracht. Deze opslag is een vergoeding voor het hogere risico en bedraagt enkele tienden van procenten.

Woningbezitters met een tophypotheek kunnen bij voldoende stijging van de WOZ-waarde van hun woning in aanmerking komen voor een lagere hypotheekrente. Uit onderzoek blijkt dat de meeste hypotheekaanbieders bereid zijn de rente- of top opslag te schrappen bij voldoende waardestijging. Soms gebeurt dat aan het einde van een rentevaste periode, bij andere aanbieders kan het ook tussentijds. Soms worden kosten berekend om de opslag te laten vervallen.

Tip:
De WOZ-waarde wordt vaak geaccepteerd als voldoende bewijs voor de waarde-stijging van uw (eigen) woning. U kunt de beschikking gebruiken om van uw rente- of top opslag af te komen. Dit kan honderden euro”s besparing per jaar betekenen. De meeste financiers zullen u hier niet attent op maken. Vraag er dus zelf naar!