Vanaf dit jaar geldt de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers. Onder de werkkostenregeling gelden andere regels voor het kerspakket dan onder de oude regeling. Dit hoeft niet per definitie ongunstig te zijn voor de werkgever. Er zijn misschien zelfs mogelijkheden om een vrijgesteld kerstpakket te geven.

Kerstpakket in vrije ruimte

In principe moet onder de werkkostenregeling een kerstpakket individueel belast worden bij uw werknemers. U moet dan loonheffing inhouden op het loon van uw werknemers en uw werknemers betalen dan belasting over hun kerstpakket. Dit is voor een kerstpakket uiterst ongebruikelijk en daarom zullen de meeste werkgevers het kerstpakket onder willen brengen in de vrije ruimte. 

Dit kan alleen als u de waarde van het kerspakket als eindheffingsbestanddeel vooraf aanwijst in de vrije ruimte. In dat geval is het kerstpakket onbelast voor zover het totaal van aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dit jaar niet hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Is dit bedrag hoger, dan betaalt u 80% eindheffing. 

Let op!
Afhankelijk van uw totale fiscale loonsom en uw overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen, betaalt u dus maximaal 80% belasting over de waarde van het kerstpakket. Hiermee kunnen de kosten van een kerspakket met een waarde van € 100 tot wel € 180 bedragen!

Kerstpakket als gerichte vrijstelling

Is uw vrije ruimte al (bijna) vol en wilt u de 80% belasting voorkomen, denk dan ook eens aan een gericht vrijgesteld kerstpakket. Zo zou u bijvoorbeeld de I-pad die uw werknemer nodig heeft voor zijn werk ook als kerstpakket onder het noodzakelijkheidscriterium kunnen verstrekken. U moet dan uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden voor het noodzakelijkheidscriterium. Overleg daarom met uw adviseur of dit binnen uw onderneming mogelijk is!