Met ingang van 1 januari 2007 geldt automatisch een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden die worden overgedragen aan een familielid.

Deze vrijstelling is ook van toepassing op onroerende zaken die aan de overheid worden verkocht. Eveneens geldt de vrijstelling bij schenking van onroerende zaken, fusie, splitsing of bedrijfsreorganisatie. Tot 1 januari 2007 gold dat binnen een maand na de transactie een beroep op de vrijstelling gedaan diende te worden. Veel mensen vergaten dit, waardoor alsnog de 6% overdrachtsbelasting voldaan moest worden.

Het ministerie van Financiën heeft aan MKB-Nederland laten weten dat deze regeling ook toegepast kan worden op de nog lopende gevallen. MKB-Nederland verwacht ook dat u voortaan minder notariskosten heeft bij dergelijke overdrachten, omdat u zich niet meer druk hoeft te maken om de aangifte van de onroerende zaak bij de fiscus.

Tip
Een verzoek tot vrijstelling is niet meer nodig, waardoor u (mogelijk) door lagere notariskosten goedkoper uit bent.