Vanaf 1 januari 2010 veranderen de regels van de btw-heffing voor ondernemers die zaken doen met andere ondernemers in Europa.

De volgende drie wijzigingen die betrekking hebben op de Europese btw-wetgeving vergemakkelijken het zaken doen:
1. De ondernemer die een dienst afneemt geeft de btw aan in eigen land.
2. Als ondernemer kunt u btw die betaald is in een andere EU-lidstaat terugvragen bij de Belastingdienst in Nederland. Dit gebeurt elektronisch.
3. Leveranciers én dienstverleners doen opgaaf intracommunautaire prestaties voor goederen en diensten (opgaaf ICP).

Wat zijn de regels voor opgaaf ICP?
Bij een dienst of een levering verricht in een ander EU-land moet u de Belastingdienst regelmatig een overzicht sturen van uw verrichte diensten en of leveringen. Dit overzicht wordt opgaaf ICP genoemd. De opgaaf ICP vervangt de opgaaf ICL (intracommunautaire leveringen, die alleen gold voor goederen). Leveranciers van goederen dienen de opgaaf ICP maandelijks te doen als de omzet per kwartaal meer is dan € 100.000. Is de omzet minder dan kan de opgaaf per maand, 2 maanden, kwartaal of per jaar gedaan worden. Dienstverleners mogen elk tijdvak kiezen.

Let op!
U moet zelf op tijd opgaaf ICP doen. U krijgt dus geen bericht van de Belastingdienst met het verzoek om opgaaf ICP op te sturen.

Let op!
Doet u zaken met andere ondernemers in Europa? Informeer dan of deze nieuwe btw-regels in uw voordeel uitpakken. Ook heeft de Belastingdienst een speciale site geopend over de nieuwe btw-regels.