Sinds 15 april 2014 is de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven opnieuw van start gegaan. Ook dit jaar is er budget beschikbaar gesteld om ondernemers te steunen bij het verbeteren van de veiligheid. Voor ‘kleine’ bedrijven is er een gratis veiligheidsscan. Zo weet u hoe veilig uw bedrijf is en hoe u de veiligheid kunt vergroten.

Veiligheidsscan

De gratis veiligheidsscan is er speciaal voor kleine bedrijven en wordt uitgevoerd door een onafhankelijke VKB-scanner van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV). Onder ‘kleine bedrijven’ wordt in dit verband verstaan bedrijven met maximaal vijf vestigingen en maximaal 10 fulltime medewerkers per vestiging.

Tip:
U kunt zich aanmelden voor een gratis veiligheidsscan via de internetsite van het CCV. U moet hiervoor een online formulier invullen.

Subsidie

De VKB-scanner beoordeelt uw bedrijf op zwakke plekken in organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen en geeft een advies op maat. Wilt u op basis van de veiligheidsscan investeren in maatregelen om de veiligheid van uw bedrijf te vergroten, dan kunt u de helft van uw investeringen (tot een maximum van € 1000) vergoed krijgen vanuit de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven. U moet dan wel kiezen uit een van de vaste pakketten met veiligheidsmaatregelen of uit de hiervoor speciaal geselecteerde losse veiligheidsproducten.