Per 1 januari 2008 bestaat er een nieuwe vrijstelling in box 3. Deze vrijstelling geldt voor beleggingen in bedrijven die zijn genoteerd op de beurs Alternext.

Welke beleggingen?
De nieuwe vrijstelling geldt voor MKB-beleggingen. Dit zijn aandelen in vennootschappen waarvan doel en feitelijke werkzaamheden bestaan uit andere activiteiten dan het beleggen van vermogen. Deze aandelen moeten wel zijn toegelaten tot de handel op Alternext Amsterdam of het moet gaan om aandelen in aangewezen MKB-fondsen. Hiervoor geldt dat het fonds hoofdzakelijk haar vermogen belegt in aandelen van vennootschappen die zijn genoteerd aan Alternext Amsterdam. Op verzoek van het fonds beslist de inspecteur (bij voor bezwaar vatbare beschikking) of het fonds als MKB-fonds kan worden aangemerkt.

Fiscaal voordeel
Het fiscale voordeel voor u als belegger bestaat uit een vrijstelling in box 3 tot een bedrag van maximaal € 53.421 (2007). Verder geldt een aanvullende heffingskorting van 1,3% van de gemiddelde waarde van de MKB-belegging.

Voor de MKB-beleggingen gelden dus dezelfde fiscale voordelen als voor beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen.

Tip
Heeft u (of wilt u gaan) beleggen in bedrijven die zijn genoteerd op de beurs Alternext, dan geldt voor deze beleggingen per 1 januari 2008 een vrijstelling in box 3.