De heffings- en invorderingsrente zijn verhoogd van 5,15% naar 5,45% voor het vierde kwartaal van 2008.

Wat is de heffingsrente en invorderingsrente
Heeft u in een bepaald jaar te weinig belasting betaald op aangifte, dan moet u aan de Belastingdienst heffingsrente betalen. Was dit juist te weinig, dan krijgt u heffingsrente van de Belastingdienst. De rente wordt berekend vanaf het midden van het tijdvak waarover belasting wordt geheven. Invorderingsrente moet u betalen als u te laat bent met het betalen van uw belastingaanslag. Deze wordt berekend vanaf de eerste dag na uiterste betaaldatum tot de dag dat u betaalt. Per 1 oktober 2008 is de heffings- en invorderingsrente verhoogd met 0,3 procentpunt naar 5,45%.

Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de berekende rente door een bezwaarschrift in te dienen binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing.

Let op!
In vergelijking met de rente die u op een spaarrekening kunt ontvangen, is de heffingsrente die u van de Belastingdienst ontvangt meer. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om uw geld pas na afloop van het belastingjaar terug te ontvangen in plaats van maandelijks via een voorlopige teruggaaf.