Minister De Jager van Financiën heeft in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst het boetebeleid met betrekking tot het privégebruik auto van de zaak verduidelijkt.

Verzuimboete niet aangeven bijtelling privégebruik
Als blijkt dat u de bijtelling voor het privégebruik van uw auto van de zaak (deels) ten onrechte niet heeft aangegeven, dan legt de inspecteur een verzuimboete op van 80% van het wettelijk maximum van € 4.920.

Vergrijpboete niet aangeven bijtelling privégebruik
De inspecteur kan ook besluiten om een vergrijpboete op te leggen. Een vergrijpboete kan alleen worden opgelegd als sprake is van grove schuld of opzet. Hiervan kan sprake zijn bij het ontduiken van grote bedragen door bijvoorbeeld het vervalsen van een rittenadministratie. De inspecteur dient de aanwezigheid van opzet of grove schuld te stellen en te bewijzen. De vergrijpboete bedraagt 40% in geval van grove schuld en 80% in geval van opzet. De inspecteur maakt hierop een uitzondering als u een onjuiste of onvolledige rittenregistratie heeft overlegd. Dan heeft de inspecteur zelfs de mogelijkheid om een vergrijpboete op te leggen van 100%!

Let op!
Het gewijzigde boetebeleid is in werking getreden op 1 juli 2010.