Keert u als werkgever na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) terug naar het UWV, dan moet u per 1 januari 2015 mogelijk rekening houden met een hogere publieke premie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil namelijk een meer risicodekkende ziektewetpremie vastleggen voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag ingestemd met dit besluit van minister Asscher. Het besluit is nu voor advies aan de Raad van State gestuurd. Of een dergelijke terugkeerpremie er gaat komen, is dus nog niet definitief. Maar u dient er, afhankelijk van uw situatie, wel al rekening mee te houden.

Eigenrisicodrager ZW

Kiest u als werkgever ervoor om zelf het eigen risico te dragen voor de Ziektewet, dan hoeft u minder premie te betalen. Daar staat tegenover dat u onder meer zelf de ziektewetuitkering aan uw werknemers moet betalen. Wellicht wenst u, na een periode van eigenrisicodragerschap, terug te keren naar het UWV. Bent u een ‘grote’ werkgever en keert u na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terug, dan bent u, de eerste twee jaar, een minimumpremie (in 2014 van 0,14%) verschuldigd.

Omdat direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan, staat deze minimumpremie volgens minister Asscher niet in verhouding tot het ZW-risico. Hij wil dan ook per 1 januari 2015 een meer risicodekkende ziektewetpremie vastleggen voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV.

Terugkeerpremie

Bent u een (middel)grote werkgever dan kunt u dus met deze terugkeerpremie te maken krijgen als het besluit van minister Asscher doorgang vindt. Nog niet alle details zijn bekend. Wel is aangegeven dat de hogere premie bij terugkeer gedurende twee kalenderjaren de helft van de sectorale premie bedraagt. Er kan, afhankelijk van het individuele risico, een hogere individuele premie gelden. Voor (middel)grote werkgevers uit sectoren waar de helft van de sectorale ZW-premie lager is dan de feitelijke minimumpremie heeft de invoering van de hogere premie bij terugkeer geen gevolgen.

Let op!
De terugkeerpremie geldt alleen voor (middel)grote werkgevers die als eigenrisicodrager ZW terugkeren naar het UWV. Van een grote werkgever is in 2014 sprake bij een premieloon in 2012 van meer dan € 3.070.000. U bent een middelgrote werkgever bij een premieloon in 2012 tussen de € 307.000 en € 3.070.000.

Mocht de terugkeerpremie worden ingevoerd dan gaat de premie gelden vanaf 2015 voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 een verzoek indienen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen.