Dit voorjaar is Van Oeveren Accountants benaderd door de belastingdienst met het verzoek of wij met ons kantoor mee wilden doen aan Horizontaal Toezicht. Na diverse gesprekken is 25 oktober 2011 het conventant Horizontaal Toezicht met de belastingdienst ondertekend. Horizontaal Toezicht is een erkenning van de kwaliteit van onze (fiscale) dienstverlening en biedt deelnemende cliënten toegevoegde waarde.

Wat is Horizontaal Toezicht?

Horizontaal toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en onderlinge communicatie in het belastingaangifteproces. Het gaat om een andere manier van werken waarbij alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit moet leiden tot meer efficiency, het voorkomen van dubbel werk, daarmee lagere kosten en meer zekerheid voor de belastingplichtige. U dus!

Van Oeveren Accountants en Horizontaal Toezicht

Van Oeveren Accountants is sinds 2006 lid van het SRA, het grootste kwaliteitsnetwerk van plm. 400 accountantskantoren door het land heen. Als aangesloten kantoor voldoen wij aan de hoge kwaliteitsnorm van het SRA-keurmerk. Deze kwaliteit wordt doorlopend gemonitored, getoetst en geborgd via de SRA-review. Het kwaliteitssysteem is van dermate hoog niveau dat de belastingdienst het erkent, er op vertrouwt en bouwt.

Concreet gezegd vertrouwt de belastingdienst erop dat door ons verzorgde aangiften voldoen aan de geldende fiscale wetgeving.

Toegevoegde waarde

Natuurlijk is het voor u als ondernemer prettig te weten dat het (fiscale) werk dat Van Oeveren Accountants voor u verricht van zeer goede kwaliteit is.
Wanneer u als ondernemer besluit mee te doen met het door ons gesloten convenant brengt dat de volgende voordelen en gemakken voor u met zich mee:

  • U bent ervan verzekerd dat u niet in de het reguliere toezicht van de belastingdienst valt. De belastingdienst gaat ervan uit dat uw aangifte gewoon goed is.
  • U krijgt minder (deel)controles en vragenbrieven over aangiften omdat aangiften binnen Horizontaal Toezicht onder metatoezicht vallen.
  • Bij eventuele fiscale vraagstukken kunnen wij deze vooraf inhoudelijk afstemmen met ons eigen contactpersoon binnen de regio. Daarbij zijn harde afspraken gemaakt over voorrang, snelle behandeling en afronding. U weet in veel gevallen binnen 1 week waar u aan toe bent.
  • Er zijn afspraken met de belastingdienst over voorrang bij vaststelling van de definitieve aanslag en de rechtszekerheid die daaruit ontstaat.

Wat vraagt Horizontaal Toezicht van u?

U moet de zaken intern goed op orde hebben. Uiteraard kunnen wij u – indien gewenst – daarbij adviseren. Daarnaast verklaart u schriftelijk via een deelnemersverklaring dat u op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de belastingdienst wilt en du de gegevens voor de aangiften tijdig, juist en volledig aanlevert bij Van Oeveren Accountants en/of de belastingdienst.

Voor alle duidelijkheid: u doet alleen mee aan het Horizontaal Toezicht als u dat wilt.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Corlin van Oeveren AA of mr. Jonathan Buys FB vertelt u graag meer over het convenant Horizontaal Toezicht.

In de media…

Zie ook: www.accountancynieuws.nl