De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner (CDA). In dit wetsvoorstel is geregeld dat jongeren tot 27 jaar gedurende de crisis langer op een tijdelijk contract bij een bedrijf mogen werken.

In het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid kunt u jongeren die bij u in dienst zijn, in deze onzekere tijden, langer vasthouden zonder een vast dienstverband aan te bieden. Momenteel ontstaat na drie jaar van opeenvolgende tijdelijke contracten of bij het vierde contract een vast dienstverband. Met de bovengenoemde crisismaatregel krijgt u meer ruimte en heeft u pas na vier jaar of bij een vijfde contract te maken met een vast dienstverband.

De maatregel is op 9 juli 2010 ingegaan en geldt in principe tot 1 januari 2012. Houdt de crisis daarna nog aan, dan kan de regeling worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014.

Let op!
Wanneer uw werknemer 27 jaar wordt houdt de werking van de nieuwe regeling direct op en valt uw werknemer onder de oude regeling.