De zomervakanties komen er aan en dat is voor veel bedrijven aanleiding om af te sluiten met een barbecue. Heerlijk genieten in de zon bij het bedrijfspand of een gezellige barbecue op een externe locatie bij die leuke strandtent? Voor de fiscale behandeling maakt dit wel een verschil.

Zorg dat u op de hoogte bent van de fiscale gevolgen van uw barbecue en houd deze fiscaal ook zo smakelijk mogelijk. Een barbecue op een externe locatie, bijvoorbeeld in die leuke strandtent, wordt voor het volledige bedrag in de loonheffing worden betrokken. Of daadwerkelijk aan heffing wordt toegekomen, is afhankelijk van uw feiten en omstandigheden.

Eindheffing

De waarde van de barbecue is in principe individueel belast bij uw personeel, tenzij u de barbecue aanwijst als eindheffingsbestanddeel in uw vrije ruimte. De barbecue is dan belast tegen 80% eindheffing als deze samen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.

Tip:
Het is niet gebruikelijk om een barbecue individueel te belasten bij het personeel. Als u nog voldoende vrije ruimte heeft in het jaar 2016, hoeft dit ook niet nodig te zijn. Uw barbecue kan dan volledig onbelast plaatsvinden en u wordt niet geconfronteerd met 80% eindheffing.

Barbecue bij uw bedrijfspand

Een barbecue bij uw bedrijfspand hoeft niet voor de volledige waarde in de heffing betrokken te worden. Voor deze barbecue hoeft u alleen voor het maaltijdgedeelte een fiscale waarde van € 3,25 per maaltijd tot het individuele loon van uw personeel te rekenen of aan te wijzen in uw vrije ruimte. Ook hierbij geldt dat de barbecue volledig onbelast blijft als u voldoende vrije ruimte heeft en de fiscale waarde van de maaltijden aanwijst in uw vrije ruimte.

Let op!
Alleen als uw eigen terrein kwalificeert als werkplek geldt deze fiscale behandeling. Een werkplek is een plek waarvoor u als werkgever een doorlopende Arbo-verantwoordelijkheid heeft. Denk bijvoorbeeld aan een barbecue in de kantine, een tent op het eigen parkeerterrein of op het grasveld behorende bij uw pand. Wordt de barbecue op een andere plek gehouden dan gelden de regels die gelden voor een barbecue op een externe locatie.