Huizenkopers moeten de komende jaren steeds meer eigen geld meebrengen. Dit jaar is het hypotheekbedrag wat maximaal geleend kan worden al aangepast tot 105% van de woningwaarde. De komende jaren gaat dit percentage verder omlaag naar 100% in 2018 en er zijn zelfs voorzichtige plannen voor een verdere verlaging.

LTV-ratio

De maximale omvang van de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van de woning wordt bepaald aan de hand van de Loan-to-Value ratio (LTV-ratio). In 2013 is deze LTV-ratio nog 105% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit percentage wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot 100% in 2018. Dat betekent dat u vanaf dat jaar maximaal 100% van de waarde van uw koopwoning kan financieren met een lening.

Let op!
U krijgt te maken met de LTV-ratio wanneer u als starter op de woningmarkt voor het eerst een eigen woning koopt of als u uw bestaande hypotheek verhoogt voor een verbouwing of voor de aankoop van een nieuwe woning.

Het kabinet overweegt om de LTV-ratio op termijn verder te verlagen. Dat zal dan wel geleidelijk gebeuren en pas als de woningmarkt voldoende hersteld is. Nieuwe voorstellen voor een uiteindelijke LTV-ratio van misschien zelfs 80% en het verdere afbouwpad zijn pas te verwachten na 2018.

Tip:
Omdat steeds meer eigen geld nodig is, kan het voor ouders aantrekkelijk zijn om hun kind een bedrag te schenken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Er gaan geluiden op dat het bedrag wat ouders eenmalig belastingvrij aan hun kind mogen schenken voor een eigen woning volgend jaar omhoog gaat van € 51.407 naar € 100.000.