De Erfrechtverordening is op 17 augustus van kracht geworden. Dat is goed nieuws voor Nederlanders met een huis over de grens.

De Erfrechtverordening bepaalt dat voor alle EU-landen, behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, het erfrecht van het land waar de overledene zijn gewone verblijfplaats heeft, van toepassing is. Ook zonder aanpassing van het testament geldt het Nederlandse erfrecht dus voortaan ook voor uw huis in bijvoorbeeld Frankrijk.

Tot nu toe was dat niet zo. Omdat de erfrechtelijke positie van de langstlevende partner in Frankrijk minder sterk is dan in Nederland, kon dat – zeker bij tweede huwelijken – vervelend uitpakken. Veel mensen wisten dat wel, maar kwamen er toch slecht toe dit te regelen. Door de Erfrechtverordening is dit in veel gevallen niet direct noodzakelijk meer.