Een aanvulling of correctie (suppletie) op een eerder ingediende aangifte omzetbelasting bezorgt veel ondernemers hoofdbrekens. Vooral correcties met betrekking tot fiscale bijtellingen zorgen ieder jaar voor aanvullende aangiften. Dit jaar maakt de fiscus het u gemakkelijker.

Zoals u weet is het niet toegestaan om te weinig afgedragen omzetbelasting in het volgende aangiftetijdvak ”recht te trekken”. U mag dit enkel en alleen doen met een correctiebericht over het bewuste tijdvak. Aangezien u dan al (geautomatiseerd) aangifte hebt gedaan, is een aanpassing via de pc niet meer mogelijk.

Nieuw formulier
De overheid heeft dit probleem onderkend en heeft met ingang van dit jaar het formulier ”Suppletie Omzetbelasting” ontworpen. Samen met een eveneens te downloaden toelichting is het nu eenvoudig om uw correcties toch in het juiste tijdvak aan te geven.

Tip:
Aanvullingen op eerder ingediende aangiften omzetbelasting doet u met het nieuwe aangiftebiljet: Suppletie Omzetbelasting”. Dit biljet kunt u samen met het toelichtingenformulier downloaden bij de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/download/1379.html.