Per 1 februari 2014 vervallen de vertrouwde Nederlandse rekeningnummers en gaat ons land over op het Europese betalingssysteem SEPA. Rekeningnummers van zowel particulieren als bedrijven worden vervangen door internationale rekeningnummers (IBAN). Het voordeel is dat u hiermee in heel Europa op dezelfde manier kunt betalen. Om de overstap naar het nieuwe betalingssysteem soepel te laten verlopen, zult u zich als ondernemer op tijd moeten voorbereiden.

Let op!
Wacht niet tot het laatste moment met uw voorbereidingen. Het gevaar bestaat immers dat u als ondernemer onvoorziene wijzigingen in uw administratie of software niet op tijd heeft doorgevoerd.

Over op IBAN

IBAN staat voor International Bank Account Number. Naast het nieuwe, langere IBAN-rekeningnummer komen er nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft consequenties voor de administratie van uw bedrijf. Bij incassoprocessen veranderen de termijnen voor een eenmalige incasso en de doorlopende machtigingen. Ook de Europese incassoregels wijzigen.

Tip:
Denk ook aan een tijdige aanpassing van uw softwarepakketten en facturatiesystemen en zorg ervoor dat het nieuwe rekeningnummer op tijd op uw briefpapier of andere communicatiemiddelen vermeld staat.

Meer informatie

Check de website www.overopIBAN.nl. Deze website bevat alles wat u nodig heeft voor een soepele overgang. Maak eventueel ook gebruik van de IBAN BIC Service (www.ibanbicservice.nl) om voor bestaande Nederlandse rekeningnummers van bijvoorbeeld klanten en leveranciers de juiste bijbehorende IBAN en BIC op te zoeken.