Het kan voorkomen dat u als werkgever, na het verstrekken van informatie aan de fiscus, erachter komt dat de door u verstrekte gegevens niet (meer) juist of niet (meer) volledig zijn. Wat dient u in dit geval te doen?

Op dit moment bent u als werkgever alleen in de loonbelasting verplicht om informatie te verstrekken als u erachter komt dat de verstrekte informatie niet (meer) juist of niet (meer) volledig is. In alle overige gevallen kunt u als het ware achterover leunen. Het kabinet vindt dit ongewenst!

Uitbreiding informatieverplichting voor u als werkgever in deze gevallen!

Het kabinet stelt voor dat u de fiscus uit uzelf informeert zodra de door u verstrekte gegevens en inlichtingen niet meer kloppen. In de volgende gevallen bent u verplicht tot het doen van een dergelijke mededeling aan de fiscus:

  • de verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” en;
  • de verklaring “geen privégebruik”.

Boete voor niet-nakoming informatieverplichting!

Het niet-nakomen van de informatieverplichting zal u een vergrijpboete opleveren van maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat – als gevolg van het niet-nakomen van de informatieverplichting – niet is geheven.

Let op!
De uitbreiding van de informatieverplichting voor werkgevers is nu nog opgenomen in een wetsvoorstel. Het is dus nog even afwachten wanneer de genoemde uitbreiding in werking treedt.