Per 1 januari 2016 gaan enkele maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in. Dat schept voor u als werkgever nieuwe verplichtingen. Eén maatregel wordt echter alsnog uitgesteld tot 1 juli 2016. Het betreft het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon.

Girale betaling en extra specificatie

Twee maatregelen uit de WAS gaan per 1 januari 2016 in. Ten eerste is het vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan het minimumloon aan uw werknemer contant uit te betalen. Een girale uitbetaling van tenminste het netto wettelijk minimumloon is dan verplicht. Ten tweede moet u vanaf 1 januari 2016 kostenvergoedingen die onderdeel zijn van het loon specificeren op de loonstrook.

Inhoudingsverbod

Een derde maatregel die per 1 januari 2016 zou ingaan is het inhoudingsverbod op het minimumloon. Dit houdt in dat u geen bedragen mag inhouden op het loon (tenzij het gaat om verplichte inhoudingen, zoals loonheffing en pensioenpremies) of vorderingen mag verrekenen met het loon als hierdoor minder dan het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Dit inhoudingsverbod is nu uitgesteld tot 1 juli 2016.

Let op!
Reden voor uitstel van het inhoudingsverbod is een uitzondering die nog op het verbod komt. De uitwerking hiervan kost meer tijd dan gepland. Begin 2016 volgt meer duidelijkheid.