Per 1 april aanstaande treedt de nieuwe aanbestedingswet in werking. Deze wet moet het inschrijven op overheidsopdrachten, het zogeheten aanbesteden, minder gecompliceerd maken. Als ondernemer in het midden-en kleinbedrijf krijgt u een verbeterde toegang tot overheidsopdrachten. Zo mogen overheidsinstellingen geen onredelijke omzeteisen meer stellen en zal het aanbestedingsproces ‘rechtvaardiger’ verlopen.

Wat houdt deze rechtvaardigheid in? Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende overheidsdiensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. Het achterliggende idee is dat de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan een aanbesteding in redelijke verhouding moeten staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht. Dit uitgangspunt moet onder meer voorkomen dat u als ondernemer onnodige kosten maakt om te kunnen meedingen in een overheidsopdracht.

Gids proportionaliteit

Het proportionaliteitsbeginsel is vastgelegd in de Gids Proportionaliteit en is verplicht voor zowel Europese aanbestedingen als nationale aanbestedingen. Het bevat duidelijke regels voor aanbestedende diensten over welke normen en eisen zij mogen stellen aan bedrijven die meedingen naar opdrachten. Denk bijvoorbeeld aan eisen over relevante ervaring en grootte van het bedrijf.

Minder administratieve lasten

Een ander belangrijk aspect van de nieuwe wet is de vermindering van administratieve lasten. Bedrijven kunnen grotendeels digitaal aanbesteden en de procedures zijn efficiënter ingericht. Tot slot is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie bemiddelt en geeft een niet-bindend advies bij klachten over aanbestedingsprocedures.