De overheid wil ondernemers stimuleren dat zij zoveel mogelijk uit zichzelf de wet- en regelgeving volgen en vooral op een juiste manier toepassen. Compliance heet dat. Een goed voorbeeld van dit beleid is de website www.zelfinspectie.nl van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie.

Check door de bril van de inspecteur

De bedoeling van de website is dat u als werkgever de werkomstandigheden in uw eigen bedrijf bekijkt met de kritische bril van een inspecteur. De werkgever kan bijvoorbeeld aan de slag met een check op gevaarlijke stoffen en het voorkomen van ongevallen, agressie en geweld. Daarnaast blijft de Inspectie SZW u af en toe verrassen met een echte controle van de bevoegde inspecteurs.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen terecht op de site. Handig is dat u uw specifieke branche kan selecteren om te achterhalen welke arbo-regels voor uw bedrijfssector gelden. De site bevat ook een boete-tool. Sinds 1 januari 2013 worden overtredingen strenger bestraft en zijn boetes verhoogd. Volgend jaar wordt de site verder uitgebreid met nieuwe zelfinspectietools.